โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับประเทศ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูสมจิตร นามวงศ์ คุณครูพลอยปภัส สุทธิอาจ ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ของประเทศ ในการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะะเกษ เขต 1 จึงได้มอบเกียรติบัตรไว้เพื่อเป็นกำลัง แรงใจในการทำงานสืบไป ทั้งนี้  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอน และเด็กนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ที่ จ.บุรีรัมย์ และผลงานดีเด่นในระดับชาติ ซึ่งมีนักเรียนดังนี้
    1.  เด็กหญิงกชกร    แก้วหยาด    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
    2.  เด็กหญิงกรกช    แก้วหยาด    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
    3.  เด็กหญิงจันจิรา  ทองมาก       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
    4.  เด็กหญิงฐาปนี    สุดใจ           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
ิ    5.  เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์แสง    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
 
   ทางโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูบุคลากร รวมทั้งนักเรียน มีความชื่นชม ปิติ ยินดีในความทุมเท ตลอดจนความสามารถ ของคุณครูผู้สอน และนักเรียน  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
 
   
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,13:54   อ่าน 230 ครั้ง