โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบหนังสือ และอุปกรณ์กีฬา
     คุณละอองดาว  สายทรัพ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)  พร้อมครอบครัวได้มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดและอุบกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน
    คุณครูอุดม ชินสอน คุณครูอรวรรณ มุงคุณดา และคณะครูบุคลากร ในโรงเรียน ร่วมรับมอบ และจะได้นำหนังสือ และอุปกรณ์กีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
     ทั้งนี้ทางโรงเรียน โดยนายระพี  แก้วเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณ 
คุณละอองดาว สายทรัพย์  พร้อมครอบครัวเป็นอย่างสูง  ขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ร่ำรวยและเจริญในหน้าที่การงานสืบไป
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,09:18   อ่าน 369 ครั้ง