โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)โดยท่านผู้อำนาวยการโรงเรียน นายระพี  แก้วเนตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านผักแพวฯ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ แจ้งแนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และได้แจ้งผลการดำเนินกิจกรรม ทั้งการเรียนการสอน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ในปีการศึกษา2561 ทั้งนี้ได้ ให้ ครูแต่ละสายชั้น ได้พบปะ ทำความเข้าใจ และ จัดเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียน  การดำเนินนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี  กิจกรรมดังภาพ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2562,11:46   อ่าน 351 ครั้ง