โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศน์ สพป.ศก.1 เข้านิเทศน์ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562
ศึกษานิเทศน์ สพป.ศก.1 โดยท่านศน.ศันธณีย์  โครตวงศ์ และท่านศน.มริษา อุทธิเสน เข้าตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา  1/2562 เมื่อวันที่ 21/05/2562 ทั้งนี้ท่านได้เดินเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละชั้น รวมทั้งได้มอบนโยบายของเขต เพื่อเป็นการทำงานไปในทางเดียวกัน  ท่านได้ชมเชย ทางโรงเรียนว่ามีความพร้อมในการจัดการเรียนและการสอนระหว่างเปิดภาคเรียนดีมาก 
ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 292 ครั้ง