โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
11/07/2561 ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 เข้าติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายระพี  แก้วเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุรราษฎร์รังสฤษฏ์) พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรในโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.ศก.1 โดยท่านศน.นลินี บุษบงก์ ท่านศน.มาริษา จันทร์เทียม ท่านศน.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ได้เข้านิเทศก์ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน โดยท่านได้ชื่นชม แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านในคำชื่นชม แนะนำ และทางโรงเรียนพร้อมจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆขึ้นไป
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,09:51   อ่าน 558 ครั้ง