โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 19-22 ธันวาคม 2560
ตามที่โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการแข่งขังทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น จำนวนว 3 รายการ คือ 1.เพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  3. เดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นั้น  ท่านผู้อำนวยการนายระพี แก้วเนตร รวมทั้งคณะครูในโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามกำหนดการณ์ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญทองในทุกกิจกรรม  ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะครู-นักเรียน-บุคลากร
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลงได้ด้วยดี  กิจกรรมดังภาพเสนอ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 766 ครั้ง