โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับประเทศ (อ่าน 352) 18 ก.ค. 62
มอบหนังสือ และอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 370) 16 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 350) 09 มิ.ย. 62
กิจกรรมปลูกป่าเพื่อพ่อ ร.10 (อ่าน 396) 27 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 379) 27 พ.ค. 62
ศึกษานิเทศน์ สพป.ศก.1 เข้านิเทศน์ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562 (อ่าน 403) 27 พ.ค. 62
11/07/2561 ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 เข้าติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา (อ่าน 558) 16 ก.ค. 61
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 19-22 ธันวาคม 2560 (อ่าน 766) 03 ม.ค. 61
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 851) 27 พ.ย. 59
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2/2559 (อ่าน 807) 13 พ.ย. 59
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง และสนามบาสเก็ตบอล (อ่าน 568) 11 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 642) 10 ต.ค. 59
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 658) 10 ต.ค. 59
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙กลุ่มCEOทักษิณกัน (อ่าน 699) 15 ก.ย. 59
แจ้งกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 799) 12 ก.ย. 59
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 760) 03 ก.ย. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙ (อ่าน 656) 13 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๕๕๙ (อ่าน 549) 12 ก.ค. 59