โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)โดยท่านผู้อำนาวยการโรงเรียน นายระพี  แก้วเนตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านผักแพวฯ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ แจ้งแนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และได้แจ้งผลการดำเนินกิจกรรม ทั้งการเรียนการสอน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ในปีการศึกษา2561 ทั้งนี้ได้ ให้ ครูแต่ละสายชั้น ได้พบปะ ทำความเข้าใจ และ จัดเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียน  การดำเนินนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี  กิจกรรมดังภาพ
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2562,11:41   อ่าน 485 ครั้ง