โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้นำเพื่อชีวิตปี 2 /2561
   ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำบลผักแพว ได้จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้น ในวันที่ 4-5 /08/61 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) โดยท่านผู้อำนวยการ นายระพี แก้วเนตร และบุคลากรในโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่สระว่ายน้ำโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ฝึกให้นักเรียน มีทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดในการจมน้ำ และเรียนรู้การช่วยคนที่จมนำ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ นักเรียนได้รับความรู้และทักษะเบื้องต้นตามที่ผู้ฝึกสอนได้จัดการสอน  และเกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่ได้จัดโครงการดีๆนี้ขึ้น  กิจกรรมดังภาพเสนอ
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,15:45   อ่าน 510 ครั้ง