โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กรรมกรรมวันเข้าพรรษา 2561
ด้วยวันที่ 27, 28 /07/61 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามลำดับ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)นำโดยนายระพี  แก้วเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมทำบุญ ถวายต้นเทียน แก่วัดในเขตพื้นที่ให้บริการ ได้แก่วัดบ้านผักแพว วันบ้านสวนฝ้าย และวัดบ้านสวนอ้อย และยังได้นำนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเก็บเศษขยะภายในบริเวณวัดและชุมชน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักบ้านเกิดและรักษาความสะอาด ทั้งนี้กิจกรรมดังภาพเสนอ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2561,08:57   อ่าน 693 ครั้ง