โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day (25/07/61)
ด้วยวันที่ 25/07/61 เป็นวันจัดกิจกรรมรณรงค์ การทำความสะอาด Big Cleaning Day ทางโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายระพี แก้วเนตร ได้นำคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณภายในโรงเรียน รวมทั้งชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการ เช่นชุมชนบ้านผักแพว ชุมชนบ้านสวนฝ้าย และชุมชนบ้านสวนอ้อย ทั้งในบริเวณวัด และหมู่บ้าน เป้นการปลูกฝังสำนึกรักความสะอาด และรักชุมชน สร้างนิสัยความร่วมมือ โดยใช้หลัก บวร เพื่อเกิดเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้ปกครอง  ทั้งนี้กิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี กิจกรรมดังภาพเสนอ
 
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,11:05   อ่าน 724 ครั้ง