โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี 2559
ทำเนียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี 2559
  • นางสาวธิติมา  เมียดธิมาตย์ ( แพท )
  • 20หมู่ 10 บ.หมากแหน่งใต้ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
  • E-MAIL / Chiyrudo4@hotmail.com,Thitima1712@gmail.com
  • โทรศัพท์ / 061-1047060
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  • สาขาวิชา การประถมศึกษา