โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
                              อัตลักษ์ของโรงเรียน
 
            รักสะอาด   มีมารยาทงาม
 
 
 
              เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 
           
 เตรียมความพร้อมทุกด้าน  สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง