โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)  จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน  กิจกรรมไหว้แม่  การวาดภาพเกี่ยวกับพระคุณแม่  การเรียงความเกี่ยวกับพระคุณแม่ และมีรางวัลมากมาย
หอประชุมโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) การแต่งกาย ชุดนักเรียน ชุดสุภาพ งานกิจกรรมนักเรียน
โครงการ 61
คู่มือจัดทำโครงการ 61 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการ
รายชื่อโครงการ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานโครงการ
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์