โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารัตน์ โพธิ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : -
อีเมล์ : darat_it@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวันวิสาข์ แสวงหา (ป๊อบปี้)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 91
อีเมล์ : poppy_1999@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล พนม (มวล)
ปีที่จบ :   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม